Onzekerheden

Picture
Het leven biedt weinig zekerheden; misschien zelfs maar 1 en dat is dat je dood gaat. Niet zo'n lekker begin! Als je het vanuit een wereldsperspectief bekijkt is het allemaal nog erger: toevallig en doelloos, enkel uitgeselecteerd om zich voort te planten. Maar is het allemaal toeval?

De biologie zit vol met wetten. De meeste van ons zien wetmatigheden niet als toeval. Als ik een baksteen loslaat boven je voet, dan denk je niet dat het toevallig is dat de steen op je voet valt. De biologie zit erg complex in elkaar, met wetten op verschillende niveaus die elkaar soms tegen lijken te spreken. Een voorbeeld. Een moleculair bioloog kan zeggen dat het toeval is welke antistoffen ontstaan na een vaccinatie. De dokter weet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat die antistoffen beschermen tegen de ziekteverwekker waarvoor het vaccin is gemaakt. Is dat dobbelen of handelen met voorkennis.

Darwin schreef dat het even toevallig is hoe kinderen uit hun ouders ontstaan, als hoe nieuwe soorten worden geboren. In zijn boek over het ontstaan van de mens schreef hij vooral over de toename liefde als oorzaak en doel voor het ontstaan van de mens. Dat klinkt anders dan toeval en het recht van de sterkste, wat je meestal hoort!

God kan alles scheppen in de fractie van een ogenblik; waarom zou Hij 6 dagen nodig hebben? Hij kan ook scheppen in talloze ministapjes gedurende miljarden jaren, zodat de mens nog net kan volgen wat Hij doet. God kan eenvoudig zaken uitleggen zodat mensen begrijpen wat Hij bedoelt; Soms laat God prachtige poezie optekenen, vol dichterlijke herhalingen, zodat je voelt wat Hij bedoelt; Soms maakt God korte metten met ons bijgeloof in kleinere goden De zon is slechts gemaakt omdat er licht moet zijn, vissen om het water te vullen, dieren voor het land te vullen, vogels om de luct te vullen. Genesis maakt korte metten met het bijgeloof dat de zon en dieren (kleinere goden) zijn. Het zijn slechts schepsels.

Ook de mens wordt neergezet als een van de geschapen dieren, maar tegelijkertijd is de mens het schepsel waar de schepping om draait. Gevormd uit de aarde, van stof tot stof, en geschapen naar het beeld van God. God is liefde. Dus de mens is geschapen naar het beeld van liefde. Dan zou liefde het doel en de oorzaak moeten zijn van je leven. Dan komt Genesis dicht bij Darwin, schept God middels evolutie. En de liefde waar het omgaat? Dat is de liefde voor God en medemens.

John