Een gen om te geloven

Picture
Regelmatig lezen we in de krantenkoppen: een gen voor dit, voor dat, zaken zoals, homseksualiteit, agressie, borstkanker, maar ook geloof in God, het zit allemaal in onze genen [1]. Hoe zit dat, een gen voor geloof? Kun je alleen in God geloven als je dat gen hebt? Het blijkt niet om een gen te gaan, maar een combinatie van velen genen, die tezamen maken hoe ontvankelijk iemand is voor spirituele zaken. De genen van sommige mensen maken dat ze meer of makkelijker van spirituele ervaringen hebben.

Wat is hier de verklaring voor? Ik heb atheisten horen zeggen dat mensen geloven omdat ze zo'n gen hebben. Het klinkt aannemelijk, maar zegt niet waarom mensen zo'n gen hebben. Gelovigen zeggen dat God de mens zo gemaakt heeft dat die kennis heeft van God (Rom.1:19-21). Dat is een sterk argument voor iemand die gelooft, maar een ongelovige kan daar niet zoveel mee.

Dus laten we eens wat verder kijken in argumenten die ook voor een ongelovige tellen. Darwins evolutieleer vertelt ons dat eigenschappen die (redelijk) veel mensen hebben in hun voordeel zijn. Als dat zo is, en daar twijfelen weinig moderne biologen aan, dan moet zo'n gen voor geloof nuttig zijn. Voor de gelovige is dat duidelijk: wie makkelijker in God kan geloven zal eerder een relatie met God aangaan. Maar hoe gaat die redenatie volgens een atheist? Wat voor een voordeel kan het hebben om te geloven in iets dat niet bestaat? Geen voordelen alleen maar het nadeel dat je makkelijker in iets kunt geloven dat niet bestaat, dus dat je makkelijker bedrogen kunt worden. De evolutieleer is daar heel duidelijk in: zo'n gen verdwijnt snel, en wordt net zo zeldzaam als een gen voor taaislijmziekte of bloederziekte.

De werkelijkheid is duidelijk. De logica van de atheist komt niet uit waar hij wilt (namelijk bij God). De logica van de Darwinist komt uit bij God. De logica van de Christen komt uit bij Gods plan. Van mij mag je kiezen met welke logica je wilt beginnen, en luister dan eens naar een stel nuttige genen!

Moge Gods liefde met jullie zijn,
John

[1] M. Crok (2003): "Op zoek naar God's gen". Natuurwetenschap & Techniek 71 (11) 20-29.