Deo volente

Picture
Als God wil. Wie weet  wat morgen brengen zal. Geen mens kan je verzekeren dat je morgen nog leeft en of je dan in een goede gezondheid verkeerd. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Niet goed uitgekeken, te vele risico genomen door jou en / of een ander; toevallige samenloop van omstandigheden. Als God het wil ben je morgen dood; Als God het toelaat, lezen we in Job.

Als God het wil zal iedereen beamen dat Hij God is en zal elke knie zich buigen. God heeft echter niet voor marionetten gekozen. God wil mensen liefhebben in vrijheid, en dus geeft Hij mensen vrije keuzes. Als je vrij kunt kiezen, hoef je niet voor Hem te kiezen. Je kunt ook voor de kick, het genot, de schepselen, het moment, jezelf, of wat dan ook kiezen. Daardoor ontstaat afstand tussen jou en God en dat doet God verdriet. God heeft ieder mens geschapen omdat Hij een liefdesband met die mens wil. Echter God laat aan jou de keuze om te antwoorden of om niet te antwoorden.

Als je mag kiezen moet je de gevolgen van je keuzes dragen. Denk dus goed na waarom wel of juist niet. De gevolgen zijn voor jouw rekening. Vrijheid brengt verantwoordelijkheid met zich mee. En het risico van foute keuzes.

Liefhebben is anders dan onderwerping of gehoorzaamheid. Liefhebben kan niet worden afgedwongen door een ander, het is een vrije keuze. "Uit het oog, uit het hart", is een spreekwoord. Als dat absolute waarheid is hebben we een probleem, want niemand heeft God ooit gezien. Gelukkig kun je dat voorkomen door op een andere manier contact te hebben met iemand die je niet ziet. Brieven schrijven en lezen, bellen of op een andere manier praten, SMS-en, emailen, faxen. Dat kan met God ook, bijbel lezen en bidden zijn de bekendste voorbeelden.

"Heb lief om lief te hebben", staat in de grondtekst, waarmee Jezus de vrije keuze van het liefhebben benadrukt. Het is de keuze om iemand bezig te zijn die maakt dat je "liefhebt om liefhebben". Jezus stelt dit als tekst voor het eerste en tweede gebod die gelijk zijn. Het eerste is Heb lief om de Heere God lief te hebben, met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en heel je kracht. Voorbeelden te over. Je kunt met heel je hart het lofzingen. Je kunt je leven afhankelijk van Hem leven. Je kunt kiezen waarover je wilt denken en op welke manier doordat je je op een bepaalde manier wel of niet bezig bent met Gods Woord. Je kunt al je energie gebruiken om Zijn naam bekend te maken. Het tweede is hou van je medemens zoals je van jezelf houdt. Waarom die geboden gelijk zijn? Johannes schrijft erover als je niet van je broeder houdt die je ziet, maar wel zegt van God te houden, dan ben je een leugenaar.

Johannes schrijft ook dat wij alleen maar liefkunnen hebben, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. God is immers liefde. God de Vader heeft ons ieder persoonlijk geschapen uit liefde, Jezus de Zoon heeft ons ieder persoonlijk gered van de zonde uit liefde, de Heilige Geest laat ons ieder persoonlijk herboren worden uit liefde. En zo blijven dan, geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is liefde.

John