Kerk als thuis

Picture
Een kerk, een gemeente is de plaats die je geestelijk thuis zou moeten zijn. Tussen medegelovigen die je opbouwen met kritiek en steun. Kerken zijn in beweging, maar ook jongeren zoeken hun eigen plek, hun eigen gemeente, hun eigen geestelijk thuis.

De jeugd is van deze tijd: "welke gemeente jij kiest, dat bepaal je zelf!", en als het je niet aanstaat ga je naar een nieuwe gemeente. Niet zelden worden tradities achter gelaten, soms met een ouderwetse trap na. De dynamische kerken zijn in; ze staan hoog in de poplijsten. Opwekkingsliederen en andere popmuziek spreken jongen vaak meer aan dan Psalmen en klassieke kerkliederen. Drums en gitaar met vaste vier-kwartsmaten liggen moderner in het gehoor dan een orgel dat wacht totdat iedereen is ingevallen met zingen. Ook de preken zijn vaak directer en sprekender. Zeg "Ja" op Gods vraag aan jou, laat je dopen op je geloof. Helemaal onder water. Of juist helemaal anders. Kleine snelgroeiende gemeente met een duidelijk motto: "we zijn enkele gebaseerd op de Bijbel", dus vrij van tradities van vroeger en vrij van controle van bovenaf. Op eigen benen en ook vrijheid blijheid in je geestelijk huis.

Natuurlijk wordt alles gepreekt in Christus vanuit de Bijbel. Maar niet elk detail van gemeenteleiding is vastgelegd in Gods Woord. In een traditionele gemeente is de macht van de leiding beperkt door de vastgelegde gewoontes. In een nieuwe gemeente is er gewoon meer macht voor de leiding. Tradities zijn niet altijd even goed Bijbels gefundeerd, maar mensen met macht dat gaat ook niet altijd even goed. Ruimte voor eigen inbreng is er in de traditionele kerken en in de nieuwe gemeenten. Gebruik die ruimte en houd rekening met de idee�n en gevoelens van anderen. In nieuwe gemeenten gaan veranderingen misschien vaak sneller, maar niet elke verandering is ook een verbetering. Ook in de traditionele kerken zoeken gelovigen naar nieuwe manieren om hun geloof uit te dragen en is er ruimte voor eigen inbreng.

De gemeente is de Gemeente van Christus. In vele kerken zitten de leden van het lichaam. Kies een gemeente waar jij je thuis voelt. Probeer trouw te blijven aan die gemeente, zoals je trouw blijft aan je thuis. Weet dat ook die kerk en hun leden niet perfect zijn. God is natuurlijk wel perfect. Als je voor een gemeente kiest, blijf trouw aan je gemeente. Wees actief in die gemeente. De gemeente dient als je thuis voor de opbouw van je geloof. Dat is wat anders dan een hippe modegril, die je kunt wisselen als de kleuren je niet meer aanstaan. Vraag de Heilige Geest om leiding in het maken van je keuzes.

Moge Gods liefde met jullie en jullie keuzes zijn,

John