Freud en frustratie

Picture
Freud is niet erg populair bij Christenen, vanwege zijn benadrukking van het belang van seks en het onderbewuste. Voor seks neem ik een andere keer de tijd, hier richt ik mij bewust op het onderbewuste. Freud benadrukte dat de mens geen zeggenschap heeft over zijn eigen daden omdat de mens vaak onbewust handelt. Dus de onbewuste natuur in ons is baas over onze woorden en daden. Sommige vinden dit strijdig met de bekering en een andere manier van leven.

Paulus schreef aan de Romeinen: "ik doe wat ik niet wens, maar waar ik een afkeer van heb dat doe ik" (Rom. 7:15). Bewust maakt hij een keuze voor het goede, maar onbewust doet hij toch het kwade. In de hoofdstukken 6 tot 8 heeft Paulus het over de strijd in zichzelf tussen goed en kwaad, maar ook over de overwinning in die strijd. De wet van de Geest laat de liefde zien die het doel is van ons leven. Onbewuste frustratie houdt ons vaak van ons doel af. Het gevolg is zonde, we missen ons levensdoel.

"Niet wat de mond binnengaat, maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein" (Mat.15:11). "Maar wat de mond uitgaat komt uit het hart en dat maakt de mens onrein" (Mat. 15:18). Uit het hart komen de onbewuste overleggingen die getuigen van een zondig en gefrustreerd hart. Paulus en Freud schreven er al over.

Dat de Heilige Geest goed is in het laten zien van fouten is duidelijk. Zonder moeite zien we vaak de kleinste splinter in andermans ogen. Daar hebben we geen verrekijker voor nodig. Maar Christen-zijn is geen heilige oorlog tegen vijanden ver weg. Het is een strijd in je hart, een gevecht in jezelf. Daarom moet je zelf naar de Heilige Geest in je luisteren. Dat is ook de reden van dit stuk, omdat het over mijzelf gaat, mijn eigen frustraties, mijn eigen onbewuste handelen. Ik hoop dat jij dit stuk ook zo leest, niet als een verhaal over een medemens, maar als een spiegel voor jezelf.

Een spiegel is ook de aanleiding tot dit stuk. We hebben iemand nodig om ons te spiegelen. Dit kan je man of vrouw zijn, je vriend of vriendin, ouders, familieleden of een ander. Die kunnen je attent maken op de stukken hout in je oog. Neem ze eruit. Zet een stuk in de grond en gebruik de ander als dwarsbalk. Kniel ervoor en beleid je fouten. Jezus die aan het kruis ging, ging voor jouw fouten en voor de fouten van je medemens. Uit liefde, om het hart zondevrij te maken. Om het onbewuste hart te veranderen. Zodat er stromen van levend water uit je binnenste zullen komen.

John Jacobs