Duisternis van christus

Picture
Het werk heette 'god haat ons allemaal'. Het ging over de duisternis van christus. De frustratie was duidelijk; als christus duisternis is dan is de stap naar god haat ons allemaal niet meer erg groot. Christus en duisternis klinken als een tegenstrijdigheid; niet als iets waar je 'is' tussen zet. Net alsof je licht kunt gebruiken om iets donkerder te maken. Volgens de natuurkunde kan dat met antilicht; precies hetzelfde met exact dezelfde golflengte als het licht dat je wilde doven, maar dan tegengesteld wat betreft fase. Pieken en dalen van de golven heffen elkaar op, waardoor het netto resultaat is dat niets veranderd en licht plus zijn antilicht duisternis oplevert.

Dit vergde een diepere studie; eerder hadden ze het over 'Jezus redt', maar dan sarcastisch bedoelt. Mensen die opzettelijk bleven zondigen en zeiden dat Jezus hen toch wel zou redden, ondanks overspel, fraude en leugens, die ze opzettelijk bleven doen. Ze hoefden immers niet te veranderen, want Jezus redt. Was dit waar Paulus het over had toen hij schreef, 'maar zullen wij dan blijven zondigen, opdat de genade groter wordt?'. Paulus wist het antwoord op die vraag: NEE!

De genade is gèèn vrijkaartje voor een bandeloos leven, zonder dat je aan God verantwoording hoeft af te leggen over je daden en motivatie. We zijn vrij, maar niet ongebonden. We zijn vrij in Christus! Dat is ook wat Jezus bedoelde met "niet wie mij aanroept met 'Here, Here', zal gered worden, maar wie de wil van mijn Vader doet."

Als we de genade aannemen voor onszelf maar ons niet laten veranderen door die liefdevolle genade dan wordt Christus donker in ons. We kaatsten het licht af en doven het uit, in plaats van het tot ons toe te laten. Laat het licht der liefde je veranderen. Je doen beseffen dat je het doel van je leven mist als je Gods liefde niet in je, niet door je laat spreken. Laat de Heilige Geest je troosten in het berouw van je zonden, en je tranen zullen gaan glinsteren als parels.

Laat je oude duistere natuur sterven en begraven worden met Christus aan het kruis. Krijg Zijn opstandingskracht en wordt wedergeboren in het licht van de vergevende liefde. Wordt zelf als een nieuwe schepping uit de geest; een nieuw mens vol van Gods Liefde. Dit is een uitnodiging van de God die van mij houdt, die van jou houdt. De God die van ons allemaal houdt, want God heeft ons allemaal geschapen uit liefde. God wil dat wij leven uit liefde voor Hem en onze medemensen. Christus schenkt ons die genade om wedergeboren te kunnen worden als een nieuw mens. De Heilige Geest vult ons met Zijn liefde en leidt ons op Zijn weg, in Zijn Waarheid, naar Zijn Leven.

John