Slachtoffer

Picture
De wereld voldoet niet aan haar ideaal. Die gebrokenheid brengt ellende met zich mee voor alle mensen. Voor sommige meer dan voor andere, maar iedereen lijdt onder het gebrek aan perfectie in de wereld. Dood, ziekte, mishandeling, misbruik, ongeluk, verwaarlozing, grilligheid, achtergesteld worden, genegeerd worden, noem maar op. Het etst de mens als slachtoffer en veroorzaakt wonden en littekens. Het slachtoffer verwijst naar de dader en God die het allemaal toeliet. Een gelovige heeft het beeld van de hemel voor zich, waar onze toekomst rooskleuriger is.

Maar de toekomst neemt niet de ellende van vandaag weg! En vandaag beïnvloed onze eigen gebrokenheid wat wij doen. Hoe wij als slachtoffer, medemensen iets aandoen. Getekend door onze eigen ellende maken we nieuwe slachtoffers.Zo houdt de zonde zich in stand, terwijl die door één mens in de wereld is gebracht. Satan kruipt en lacht als een slang bij deze wet van behoud van ellende. Vijandschap tussen de kinderen van de slang en de kinderen uit de vrouw. Het kwaad pleegt een aanslag op onze achilleshiel, en het lopen op de juist weg wordt moeilijk. Tot zover alleen maar diepe ellende uit kwaad doen en kwaad met kwaad vergelden. Of zoals christelijke kleutertjes zeggen: "hij begon met terugslaan" (in plaats van zijn wang te keren).

Ik heb een woord uit Gen.3:14-15 overgeslagen. Opzettelijk om het te benadrukken. En juist dat woord kan verandering brengen. Het spreekt over het verbrijzelen van het hoofd, het brein van het kwaad door de zoon van de vrouw.

Die Zoon vertelt ons dat we kwaad met goed moeten vergelden. De Zoon houdt een rede op een berg die net zo moeilijk is te leven dan het is om die berg te verzetten. Maar uit geloof kan het beide. De Zoon leefde uit Liefde, nam, de pijn, de schuld en de angst op zich en onderging de straf. U stierf voor mij!

Daarom mag ik als slachtoffer alle pijn, verdriet, angst, trauma's, egocentrisme, argwaan, frustratie, en teleurstelling bij Hem brengen. Vaak hebben we echter al een wereldse manier verzonnen om met onze ellende om te gaan: we onderdrukken, negeren en bagataliseren het allemaal. Maar dat is een weg van leugens. We moeten de moeizame weg door de waarheid gaan. De pijn in ons leven onderzoeken, waarvan we slachtoffer zijn geworden, maar ook die we zelf bij anderen veroorzaken als dader. Stukje bij beetje, stapje voor stapje de lange weg onder het kruis. De nagels die door zijn hiel in het hout worden geslagen, gebruikt God om de nieuwe mens te bouwen. Wedergeboren uit Geest. Opgewekt om te leven. Gestorven voor de wet van de dood, maar levend door de Geest.

Onze Vader in de hemel, vergeef ons onze schuld zoals wij elkaar vergeven. En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade amen.

John