Woorden of het Woord?

Picture
"Wie spreekt er?", is vaak de vraag voor een dienst of een bijbelstudie. Eigenlijk zou het duidelijk moeten zijn wie er spreekt: God spreekt door de Bijbel, door Zijn Woord. Hoe anders is echter de praktijk. De Bijbel gaat gelukkig meestal nog wel open, maar wat lezen we dan?

Sommige studies verzanden in de uitgebreide discussie over elk woord dat door de vertalers is neergezet om de boodschap zo goed mogelijk over te brengen. Wie dan een andere vertaling leest vind dan een ander woord met de beste bedoelingen van andere vertalers. Wie het Hebreeuws, Aramees of Grieks leest, ziet vaak iets dat op alle vertaalvarianten lijkt, maar toch net iets anders betekent, zeker als je verder leest in het vaak poëtische karakter van de grondtekst.

Natuurlijk, soms verandert de exacte betekenis van een woord de strekking van de tekst. Het verstrekkende gevolg van het spitten naar individuele woorden is echter vaak dat er geen tijd meer is voor het je eigen maken van de tekst. En dat was juist de waarde van de bijbelstudie.

Voor de moderne christen is er de snelle boodschap uit het woord. De spreker leest een vers hier, een vers daar, en elders nog een vers. Vaak staan die verzen op diverse plaatsen in het woord. Is die boodschap, die de spreker er per vers uithaalt ook de boodschap uit het boek? Waarom staan die verzen dan niet dicht achter elkaar, maar moeten we dat hele boek doorbladeren voor de echte zingeving?

Zou God het zo bedoeld hebben: de Bijbel als cryptogram voor theologen? Zou God daarom zijn Zoon naar gewone mensen hebben gestuurd? Heeft Jezus daarom gevraagd of de kinderen tot Hem kwamen? Als dat zo was dan was Jezus toch niet als baby geboren, maar had Hij als hoogste Rabbi gedoceerd aan de schriftgeleerden. Dat is echter niet de Jezus waar ik in de Evangeliën over lees. Die Jezus ging gesprekken aan met mensen, vertelde gelijkenissen en verhalen om Gods boodschap te verhelderen en uit te leggen.

Het levende woord is niet het losse zand van oneliners. Hij kwam om het woord levend in ons te maken, zodat we ons leven op Hem kunnen bouwen als op een rots. God wil tot ons spreken in boekdelen. Zullen wij dan het Boek van liefde met hem delen en bidden dat Zijn Geest ons helpt met lezen? Hij heeft beloofd dat Hij in ons zal leven. Door te luisteren naar Zijn Woord, kunnen we te volle leven uit Hem!

Amen!

John