Bidden

Picture
"Here zegen deze spijs, amen". Is dat bidden? Of het 'Onze Vader' opzeggen? Bidden is praten met God!

Bidden is een gesprek: dat gesprek hoort bij een relatie. Hoe je dat gesprek voort is aan jou en God. God staat overal voor open, maar voor de mens is het niet altijd mogelijk zich open te stellen. Zoek je innerlijke rust. De één vind die in monotoon hardlopen, de ander achter het stuur van z'n auto. Een derde in de stilte van z'n kamer. Wat belangrijk is dat jij de rust ervaart om bij God te komen. Dat je ongestoord eerlijk kunt zijn.

Bidden is oprecht: Je bidt vanuit het hart, open en eerlijk naar een Alwetend God. Doe je niet beter voor dan je bent, want God weet hoe je bent, Hij kent je al je goede daden. Hij kent ook je zwakheden, je ruzies. Probeer je ruzies op te lossen voor dat je gaat bidden, en als dat niet lukt, bidt God voor Zijn liefde en wijsheid. Dat je Jezus vrede in je hart mag vinden, en dat je vanuit de vergevende liefde mag leven.

Bidden is vragen: Je mag vragen wat je wilt. God zal je geven wat je nodig hebt in Zijn ogen. God weet al wat je wilt, maar Hij wil de interactie met de mens, Dat je naar de liefhebbende Vader gaat.en het Hem persoonlijk vraagt. Dat je zijn wijsheid en gezag erkend, en weet 'Uw wil geschiede'.

Bidden is intiem: Je mag al je vertrouwelijke details vertellen aan een perfecte en begrijpende ouder; een liefhebbende moeder èn vader die het beste met je voor heeft. Hij kent je pijn, en wil luisteren naar je verdriet. God wil je troosten in je onzekerheid. Aan Hem mag je al je fouten en twijfels eerlijk vertellen. God wil je fouten vergeven, maar Hij wil dat je ze aan Hem vertelt, dat je ze toegeeft in je hart! God wil ieder mens z'n fouten vergeven. Daarom vraagt God ook aan jou om je medemens te vergeven.Hij luistert naar je.

Bidden is ook luisteren, want God antwoordt! Soms direct in woorden, soms wat later door een ander mens, dan weer door een confronterende situatie, of een verklarende droom, of subtiel door een veranderd gevoel; het herstel van je innerlijke vertrouwen. God werkt in jou! De Heilige Geest wil je toerusten om in deze wereld te leven. God wil je helpen om te voorkomen dat je in problemen geraakt. Maar dan moet je wel jouw hart voor Hem openstellen, bidt daarvoor...

Bidden is iets persoonlijks: het is een interactie tussen jou en God!

John